Programa 2015-2019

(Carrers de Joan de Ribera, Francesc Eiximenis, Antigons i la ctra. de Barcelona)

Esta zona és el segon nucli urbà més populós del municipi de Museros i la seua peculiaritat geogràfica respecte al centre del poble fa que tinga unes necessitats específiques i que considerem que podrien ser molt millor cobertes. Per tot això, en el COMPROMÍS PER MUSEROS creiem que necessita una actuació especial a fi de garantir els serveis i la qualitat de vida dels veïns que habiten esta part muserenca i que tributen de la mateixa manera que fem tots.

Esta actuació especial passa necessàriament per dos eixos:

  1. El contacte franc i la col·laboració estreta amb el municipi d’Emperador a fi de racionalitzar els serveis i evitar duplicitats cares i poc sostenibles. 
  • Cal crear una comissió permanent de l’Ajuntament amb contactes amb el d’Emperador per a fer consultes, fer arribar informació i detectar els problemes que afecten els dos nuclis de població.
  • Cal estudiar la possibilitat de mancomunar serveis (policia, neteja, logística de festes, sanitat…) de manera que siguen beneficiosos per als dos municipis. Per exemple, s’ha d’abordar la necessitat d’un dispensari mèdic per a cures i tramitació de receptes. Hi ha gent major que s’ha de desplaçar cada dia al Centre de Salut i suposa un trastorn per a elles i les famílies.
  • Cal facilitar l’accés a les gestions i informació municipals (pagaments de taxes, informació cultural, esportiva, etc.) sense que la llunyania física de l’Ajuntament siga un perjudici, començant per l’arribada de la megafonia municipal, el ban electrònic i la possibilitat de fer tràmits per Internet o, si és possible, consensuar certs tràmits amb l’Ajuntament d’Emperador.
  1. La millora de les comunicacions entre els dos nuclis, la Venta-Emperador i el nucli urbà principal de Museros.
  • Caldria plantejar fer un accés per a vianants fins a l’estació de Museros a fi que qui vulga anar-hi a peu tinga un accés segur i ràpid.
  • Caldria estudiar la conveniència d’establir un servei de transport per als escolars fins a les escoles. Els xiquets d’Emperador, per a anar a Albalat sí que en tenen.
  • S’hauria d’estudiar com reduir el trànsit tant com es puga en el tram de la carretera de Barcelona que travessa la zona perquè hi haja una convivència fluïda i segura entre els dos nuclis. Això es podria fer potenciant la circumval·lació nova i dissuadint el trànsit per la zona amb l’eixamplament de voreres i altres elements.
  • Caldria iniciar els tràmits per aconseguir un pas de vehicles (soterrat o aeri) que supere la separació física que suposen les vies, de manera que siga fàcil i ràpid desplaçar-se al nucli principal de Museros fins i tot a peu o amb bici. I això, de retruc, beneficiaria els llauradors de les partides del Quartó i el Xopar que queden en aquella part del terme.

Tenim la ferma convicció que la col·laboració i l’enteniment entre municipis podrà fer que moltes d’estes iniciatives puguen ser una realitat. La nostra voluntat és contribuir a fer-ho possible.