EN EL PLE DEL 17 DE DESEMBRE…

Amigues i amics, ací estem de nou per a comentar-vos el que va donar de si el Ple fet este dimecres (ja que de nou els muserencs i muserenques tampoc van poder seguir-lo per la TV local). Nosaltres continuem complint la labor d’oposició constructiva i fiscalitzadora, a què ens comprometérem amb els nostres votants i amb el poble, Andreu Collado va presentar una moció i va formular una sèrie de preguntes, algunes ja reiteratives però es que d’un ple a l’altre o no s’ha fet res o ben poca cosa sobre eixos temes. Així, el govern local es va haver de posicionar davant diverses qüestions.

Després de passar el tràmit dels dos punts de l’ordre del dia de la convocatòria, dos temes sense substància (de veritat que després de dos mesos no hi ha més temes interessants que s’hagen de debatre en el Ple?), es va passar a debatre una moció del BLOC que ja va donar més color a la cosa.

La moció que els valencianistes vam presentar tractava sobre mesures que, segons el nostre parer, l’Ajuntament i els qui el governen haurien de prendre davant la greu crisi econòmica que tots patim (la moció íntegra la teniu al final del resum del Ple per si la voleu consultar).

El resultat, ja volem avançar-vos-el, va ser que els vots del PP-SIM la van tombar. Pensem que no plantejàvem cap barbaritat ni cap cosa que no s’estiga fent ja en diversos ajuntaments, molts del PP.

També som conscients que, en alguns casos, només impliquen una reducció minsa en el total del que gasta l’Ajuntament, però estem convençuts que en estos moments cal donar exemple. En este sentit, no és el fet de congelar els salaris de l’alcalde i regidors o de fer-ho també amb les indemnitzacions per assistència a plens de l’oposició el que salvarà l’economia de l’Ajuntament però sí que pensem que estos gestos són necessaris per a transmetre a la ciutadania que l’Ajuntament també s’ajusta el cinturó.

Una altra cosa a què es dedicà l’equip de govern per a argumentar el vot contrari és a fer dir coses a la moció que no estaven en cap lloc.
Fent ús d’una enorme demagògia, el regidor Vicent Simon ens
llançà que si el BLOC llevaria les subvencions als colombaires, a les festes, a les falles, als bous o què… Res d’això es pot desprendre de la nostra moció i allà mateix Andreu Collado va deixar ben clar que no es parlava d’eixes subvencions i ajudes que el BLOC entén que cal mantindre. I de seguida Collado replicà, amb el pressupost a la mà, que com a mínim hi havia un parell de partides (que sumaven més de 70.000 €) que eren del tot prescindibles i que eixos diners, com diu la moció, es podrien destinar a inversions o ajudes de caràcter social.

Finalment, se’ns va dir que ens avançàvem a les tronades perquè moltes de les coses que demanàvem es reflectiran en el pressupost del 2009. El detall que obliden és que falten pocs dies perquè acabe l’any i que, per llei, els pressupostos s’han d’aprovar abans que comence l’any (cosa que no s’ha fet mai i a la qual l’Ajuntament de Museros s’ha acostumat massa…). Per això nosaltres volíem fer la nostra aportació, perquè ningú ens ha convocat encara a cap comissió d’Hisenda per a parlar del pressupost. Si totes o algunes de les propostes de la moció les arreplega el pressupost 2009, benvingudes siguen!

La qüestió, en la premsa

Hortanoticias.com

I passem a les preguntes que es feren (les dos primeres, que també portàvem i que compartíem, les va formular el grup socialista).

1. Respecte als vora 850.000 € que arribaran al poble a través del Fons d’Inversió Local que el Govern central destinarà a Museros, ens va sorprendre el secretisme mostrat per l’alcalde quan se li va preguntar pel tema. El Sr. Aznar va dir que l’equip de govern tenia ja molt embastat el projecte que presentarà per a sol·licitar eixos diners, però no deia a què pensaven destinar-los. El BLOC, que portava al ple diverses propostes possibles per a la inversió, va demanar que es diguera, perquè no tenia sentit amagar-ho (en molts pobles i ciutats, de fet, s’ha consensuat el destí de la inversió, fins i tot en llocs com Castelló, governat amb majoria absoluta pel PP). Finalment, davant la insistència per saber-ho i veient que fins i tot alguns dels regidors del govern veien que era ridícul amagar-ho, van dir que la pretensió és destinar els diners a l’adequació de la xarxa de clavegueram i sanejament. Una infraestructura a la qual el BLOC dóna tot el suport perquè ens sembla molt correcta i necessària. Encara no entenem a què responia tant de secretisme, la veritat!


2. Pel que fa a la subvenció que ha rebut l’Ajuntament per a l’escoleta, es va preguntar que si això repercutiria en una rebaixa del que paguen els pares. El regidor d’Hisenda, Sr. Marí, va amollar simplement «sí». No va indicar en quina quantitat es pensava rebaixar el preu, o si també afectaria els preus de juliol que, ho recordem, poden arribar a 356 €. Una miqueta més de transparència i informació no hauria estat gens malament.

3. Tornàrem a preguntar per tot un clàssic del Ple: la neteja del solar de darrere de l’ermita propietat de l’Ajuntament i, com sempre, l’alcalde va dir que es netejarà. La llàstima és que ja fa mesos i mesos que ens canta la mateixa cançó. El BLOC continuarà reclamant que es complisca la normativa i que l’Ajuntament netege i tanque el solar, ni que siga per a donar exemple, perquè si no amb quina cara poden demanar-li-ho als particulars?

4. Vam expressar la nostra alegria perquè, per fi, les obres de la promoció de VPO perquè tant va lluitar el BLOC la passada legislatura (i Vicent Costa en particular) han començat. Respecte a això, vam preguntar si SAFRAGA, l’empresa adjudicatària, havia pagat el 2,4% de la taxa municipal preceptiva per a poder començar. Se’ns va contestar que no, que havia pagat l’impost del 2% (que obliga la llei i és ineludible) però que sobre la taxa municipal s’estava mirant com fer-ho. En el BLOC pensem que això és I és intolerable perquè parlem de molts diners (entre 75.000 i 100.000 €) i si qualsevol veí ha de pagar el 4,4% de seguida per a tindre el permís d’obres, no entenem per què a una gran empresa se li fa esta excepció. I més si es té en compte que no respon a una concessió per cap millora que repercutisca en els pisos que tindran els joves muserencs.
5. Quant a la Casa de la Música, sense novetat en el front… Continuen les bones paraules i se’ns diu que les coses van pel bon camí, però de moment, de forment ni un gra.


6. Sobre la qüestió del Pla General d’Ordenació Urbana, iniciat pel BLOC, en el ple d’octubre se’ns va dir que per desembre s’haurien resolt les al·legacions i ara al desembre que ja vorem més avant… En fi, que la resolució de les al·legacions s’eternitza…
7. Pel que fa a l’actuació en les voreres del carrer del Molí, se’ns va dir que l’obra estava adjudicada però que l’empresa adjudicatària tenia seriosos problemes econòmics i no sabien si les podrien iniciar o si caldria rescindir el contracte i començar un nou procés (Mira que tenim vista per a triar les empreses en este poble, xe!).
8. Pàrquing de Torrubero. Se’ns va informar que hi ha una partida de 22.000 € per a adequar-lo i fer-lo útil tan prompte com siga possible.


9. Vam preguntar al Sr. Bellés, regidor de Cultura, quins cursos de la Casa de la Cultura s’havien suspés. El regidor va dir que només el d’anglés ja que el de psicomotricitat s’havia recuperat per la importància que té encara que no hi ha el mínim de gent (potser no hi ha la gent de l’any passat pel preus d’enguany?).
10. Fa més de mig any vam interessar-nos per si s’havia fet alguna gestió sobre la proposta de demanar un informe el Consell Tècnic Valèncià d’Heràldica i Vexil·lologia sobre l’escut de Museros i se’ns va dir que no però que es faria. Ahir, a la mateixa pregunta, ens van dir que s’havia parlat amb algú de la Conselleria de Governació i que amunt i avall i això i allò però, una altra vegada, no vam poder saber si van avant o arrere.

En vam fer algunes més, però per no fer-ho més llarg ho deixarem ací.

Finalment, vam voler fer una reflexió. En el Ple d’octubre, el BLOC va presentar una moció contra l’ordre de Conselleria d’Educació que imposava, arbitràriament i amb ànim boicotejador, l’anglés com a llengua d’impartició de l’assignatura Educació per a la Ciutadania. Es va guanyar amb els vots del BLOC, PSOE i SIM, però en aquel moment se’ns va dir que no valia per a res, que el govern del PP havia decidit això i així seria i que les protestes populars i les mocions dels ajuntaments no farien res. Bé, dos mesos després hem de felicitar-nos per haver contribuït, molt modestament, a fer que el conseller Font de Mora haja hagut de fer marxa arrere i atendre les demandes de la societat, el món educatiu i els sindicats amb la retirada temporal d’eixa ordre i haver de negociar eixe i altres problemes que afecten realment l’ensenyament valencià.

Com havíem promés al principi, ací teniu la moció sobre la crisi que vam presentar:

Moció del Bloc Nacionalista Valencià davant el Ple de l’Ajuntament de Museros sobre la crisi econòmica

Andreu Collado i Garcia, portaveu del Bloc Nacionalista Valencià a Museros, a l’empara del que disposa l’art. 91.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, d’acord amb l’art. 97.3 de l’esmentat text reglamentari, eleva al Plenari de l’Ajuntament la següent:


MOCIÓ
Atesa la difícil conjuntura econòmica actual, en bona part deguda a factors aliens a la política local com la crisi financera internacional, la greu crisi generalitzada al sector de la construcció i el fort endeutament de les famílies, entre d’altres.
Atés que el nostre poble també està patint la crisi d’una manera molt severa, situació que està comportant un increment de l’atur registrat, l’increment notable de les dificultats de famílies per front als pagaments mensuals i els problemes laborals i econòmics d’algunes empreses.

Atés que les administracions locals no són immunes a la crisi i l’Ajuntament de Museros també està patint d’una manera directa les conseqüències de la reducció de l’activitat econòmica.
Atesa la responsabilitat que tenim des de l’Ajuntament de Museros, com a administració més pròxima als nostres ciutadans i que per tant, els nostres pressupostos i accions han de reflectir la situació social i econòmica del moment.

Atés que cal emprendre mesures en diversos fronts, al nostre entendre, en tres principalment que passen pel control de la despesa de l’Ajuntament, el foment de l’economia local i les mesures d’alleujament fiscal a les famílies.

Per tot això, es presenten per a la seua discussió i aprovació pel Ple Municipal de Museros, les següents


PROPOSTES D’ACORD
1- Que l’Ajuntament de Museros establisca una sèrie de mesures d’austeritat i de contenció de la despesa política com a mínim, per a tot l’exercici de 2009, concretades en:
1.1- Congelació dels salaris de l’alcalde i els regidors amb dedicació parcial.
1.2- Congelació de les indemnitzacions econòmiques per assistència a plens, juntes de govern i comissions.
1.3- Reducció d’un 50% de la dotació econòmica destinada als grups polítics municipals.

2- Que l’Ajuntament de Museros reduïsca o congele, com a mínim, el Capítol 2 del Pressupost Municipal destinat a despesa corrent per a l’exercici de 2009. El Govern Municipal també es compromet a realitzar un reajustament pressupostari per tal que esta reducció afecte més partides secundàries com despeses en protocol, celebracions per motius d’inauguracions, publicitat, etc.; i a reforçar partides com les d’assistència social bàsica o de promoció econòmica local.

3- Que l’Ajuntament de Museros es comprometa a no incrementar els impostos i les taxes municipals en 2009, per tal de reduir la pressió fiscal dels ciutadans i ciutadanes de Museros.


4- Que l’Ajuntament de Museros millore les mesures d’alleujament fiscal dirigides a les persones i les famílies més desprotegides socialment i econòmicament: augment de les bonificacions fiscals als grups més desfavorits, o ampliar els terminis i el fraccionament dels pagaments dels tributs locals sense cap recàrrec.

5- Que l’Ajuntament de Museros impulse la col·laboració amb els agents socials del nostre poble, empresaris i treballadors, per tal de fer front conjuntament als reptes que planteja la situació econòmica, parant especial atenció a pal·liar l’increment de l’atur que s’està produint per a la qual cosa cal destinar més recursos públics a inversions.

Museros, 16 de desembre de 2008

Arxivat en: al·legacions, alcalde, aparcament, Aznar, Bellés, diners, Escoleta, Font de Mora, Marí, Ple, Simon, solars

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *